Waktu solat bandar-bandar utama di Malaysia

Bagi tarikh 

Johor

Kedah

Kelantan

Melaka

Waktu solat bagi kawasan-kawasan di Melaka
SELURUH NEGERI MELAKA

Negeri Sembilan

Waktu solat bagi kawasan-kawasan di Negeri Sembilan
Tampin, Jempol
Jelebu, Kuala Pilah, Rembau
Port Dickson, Seremban

Pahang

Perlis

Waktu solat bagi kawasan-kawasan di Perlis
Kangar, Padang Besar, Arau

Pulau Pinang

Waktu solat bagi kawasan-kawasan di Pulau Pinang
Seluruh Negeri Pulau Pinang

Perak

Sabah

Selangor

Sarawak

Terengganu

Wilayah Persekutuan

Waktu solat bagi kawasan-kawasan di Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur, Putrajaya
Labuan